Make your own free website on Tripod.com

 

愛情不是投資

蘋 果 日 報 02/19/2000

有 時 候 , 我 們 不 願 意 離 開 一 個 人 , 是 因 為 我 們 在 他 身 上 投 資 了 太 多 東 西 , 包 括 感 情 、青 春 , 甚 至 是 金 錢 。

跟 他 的 關 係 愈 來 愈 壞 , 彼 此 的 話 題 愈 來 愈 少 , 相 處 得 愈 來 愈 不 開 心 , 無 數 次 想 過 要 分 手 , 卻 仍 然 留 下 來 , 因 為 , 已 經 投 資 了 那 麼 多 , 沒 理 由 現 在 放 棄 。

中 途 離 場 , 以 前 的 損 失 怎 麼 辦 ?

已 經 下 了 注 , 不 贏 一 筆 , 太 不 甘 心 了 。

於 是 , 每 一 次 鬧 分 手 , 也 不 肯 真 正 的 分 開 。

好 像 還 是 愛 他 的 , 愛 他 甚 麼 呢 ? 漸 漸 地 , 自 己 也 不 知 道 為 甚 麼 愛 這 個 人 。

也 許 , 自 己 只 是 不 肯 承 認 愛 情 已 經 消 逝 了 。 我 們 可 以 投 資 在 自 己 身 上 , 卻 不 可 能 投 資 一 段 愛 情 。

無 論 你 有 沒 有 遇 上 這 個 人 , 你 也 會 一 天 比 一 天 年 老 , 為 甚 麼 說 他 耽 誤 了 你 的 青 春 呢 ? 是 你 耽 誤 自 己 。 當 你 付 出 感 情 去 愛 一 個 人 , 你 也 享 受 那 個 過 程 , 這 不 是 投 資 。 至 於 金 錢 , 何 嘗 不 是 你 心 甘 情 願 的 ?

最 聰 明 的 投 資 , 是 在 知 道 大 勢 已 去 的 時 候 , 立 刻 撤 退 , 不 要 奢 望 拿 回 當 初 的 本 錢 。 趁 自 己 還 有 本 錢 的 時 候 , 投 資 在 別 的 事 情 上 吧 。

 

 

2001年10月1日